facebook

ДепартаментАрхеология

гл. ас. д-р Петранка Неделчева

гл. ас. д-р Петранка НеделчеваДепартамент: Археология

Телефон: -

E-mail: pnedelcheva@nbu.bg

Приемно време: Сряда 13:00-15:00 219 II Корпус,Петък 14:00-16:00 219 II КорпусПрофесионална автобиография:

Участие в археологически проучвания:
1997 – 2002 – обработка на каменни колекции от праисторическо селище Драма, Ямболско, разкопки на Университет в Саарбрюкен, Германия.
2001-2004 - археологически проучвания на обект Истмия, Коринт, Гърция, изследвания на университета в Чикаго, САЩ
От 2004 – археологически изследвания на праисторическото селище Пиетреле, Румъния, Изследвания на Германския Археологически Институт, Берлин.
2004-2006 - археологически проучвания на праисторическо селище Micro Vouni, о-в Самотраки, Гърция, съвместно с музея в Комотини.
2004 – 2006 - археологическите разкопки на праисторическото селище Кулоба, СЗ Анатолия, разкопки на Истанбулския университет, Турция.
От 2005 - археологически изследвания на праисторическото селище Арухло, Грузия, Изследвания на Германския Археологически Институт, Берлин.
2005-2008 - археологически разкопки в Троя, Турция - обрабока на каменните колекции от Бронзовата епоха.
2003-2005 - обработка на каменни колекции от праисторическо селище Иенибадемли, о-в Гюкчеада, разкопки на Хачетепе Университет, Анкара Турция.
От 2007 - археологически изследвания на праисторическо селище Ащъ Пънар, Лозенград/Къркларели, Турция – разкопки на Истанбулския Университет и Германския Археологически Институт
От 2007 - археологически изследвания праисторическото селище Барчин, Бурса, разкопки на Холандски Исторически Институт в Истанбул, Турция.
От 2008 - археологически изследвания на праисторическо селище Актопраклък, Бурса, Турция – разкопки на Истанбулския Университет
2009 – 2012 – обработка на каменни колекции от праисторическо селище Гюлпънар, район Чанаккале, разкопки на Университета в Чанаккале, Турция.
От 2012 – участие в изследванията на праисторическо селище Чукуричи, Австрийска академия на науките;

Стипендии и награди:
Септември 2014 /Юни 2015
Постдокторат на тема: “Identifying similarities and differences in the organization of Lithic production between Balkans and South Aegean during the Mesolithic and Early Neolithic period” в Музея Фийлд, Чикаго, САЩ;
Септември 2013/ Юни 2014
Постдокторат на тема: “The Production and Exchange of Lithic Artifacts during Late Prehistory in Europe” в Музея Фийлд, Чикаго, САЩ;
2011 едногодишна стипендия на The German Academic Exchange Service (DAAD) в Немският Археологически Институт, Берлин, Германия


Проекти:

• “Производство и обмен на каменните оръдия : нов поглед върху неолитното културно наследство на Южните Балкани”- МОН/ОХН – 1209, 2002 – 2004 г. Българо – гръцки проект за изработването на обща матрица за база данни от праисторически каменни ансамбли: Департамент Археология, Департамент Информатика, НБУ и Институт за приложение на компютърни технологии в археологията, Крит, Гърция . Ръководител от българска страна – проф. Иван Гацов
• Ръководител на проект Сборяново - кръстопът на култури и религии”, 2005-2010, МОН
• “Неолитни и халколитни обекти – нови археометрични изследвания”, 2007-2010
• „ARCITEC” (Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство), 2008-2012
• „Commodification system of exchange and social organization of the production in NW Anatolia and Thrace“ – INSTAP, USA, съвместно с университета в Анкара, за изследване на на праисторически колекции от остров Гокчада, Република Турция
• „Micro Vouni, Samothrace, Greece: environmental, subsistence and technology, INSTAP, USA, съвместно с археологическия музей в Комотини, Гърция за изследване на обект Микро Вуни, остров Самотраки, 2004 - 2006
• „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора“, финансиран от фондация „Америка за България“, 2010-2013
• Международен проект „Cutting Edge“, съвместно с университета в Arkansas, USA, финансиран от фондация „Америка за България“ , 2011 - 2014
• „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН, 2014-2016
• „Analyzing the Cutting Edge – Balkans Lithic Technology of the Neolithic and Chalcolithic Periods“, финансиран от Американски изследователски център в София, 2014 - 2015
Публикации:

Монографии:
Ivan Gatsov, Petranka Nedelcheva (2019) Pietrele 2: Lithic Industry: Finds from the Upper Occupation Layers. In: Archaologie in Eurasien, ISSN 0949-2410

Reingruber, A., Tsirtsoni, Z., Nedelcheva, P. Eds. (2017) Going West? The Dissemination of Neolithic Innovations between the Bosporus and the Carpathians. Proceedings of the EAA Conference, Istanbul, 11 September 2014. London. Routledge. 194 pp.


Статии:
На латиница:
Gatsov, I. and Nedelcheva, P. (2018): Bullet core pendants from South Marmara region. In: MULTAS PER GENTES ET MULTA PER SAECULA AMICI MAGISTRO ET COLLEGAE SUO IOANNI CHRISTOPHO KOZLOWSKI DEDICANT, Eds. Valde-Nowak, P., Sobczyk, K., Nowak, M., Zralka J. (Krakow) 301-306.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2018): The lithic technology on the territory between Lower Danube and Marmara region - 6 th - 5th millenium BC. In: Communities in Transition: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC. Eds. Dietz, S. Mavridis, F., Tankosic, Z., Takaoglu, T. (Oxbow Books) 413-419.

Gatsov, I. and Nedelcheva, P. (2017): Latest results on the obsidian assemblages from the Neolithic period of Aruhlo I, Georgia. In: The Kura Projects: New Research on the Later Prehistory of the Southern Caucasus, Eds. Helwing, B., Aliyev, T., Lyonnet, B., Guliyev, F., Hansen, S., Mirtskhulava, G. (Deutsches Archaologisches Institut, Eurasien-Abteilung, Berlin) 247-254.

Gatsov, I., Nedelcheva, P., Kaczanowska. M., Kozlowski. J. K. (2017): Lithic Industries and Their Role in Neolithisation Models in Southeast Europe. In: Going West? The Dissemination of Neolithic Innovations between the Bosporus and the Carpathians. Proceedings of the EAA Conference, Istanbul, 11 September 2014. Eds. Reingruber, A., Tsirtsoni Z., Nedelcheva P. (London. Routledge) 57-71.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2016): The Mesolithic/Neolithic Transition in Bulgaria and Western Anatolia – An Overview In: Southeast Europe Before Neolithisation, Eds. Krauss, R., Floss, H. (Tubingen), 65-72.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2016): Earliest lithic material from Kececay?r? site, central NW Anatolia and Barc?n Hoyuk, NW Anatolia In: Anatolian Metal VII, Anatolien und seine Nachbarn vor 10.000 Jahren, Anatolia and neighbours 10.000 years ago, Ed. Yalc?n, U. (Bochum) 95-98.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2016): Early Bronze Age Lithic Assemblages from Troy. In: Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts Proceedings of an International Conference held at the University of Tubingen, May 8-10, 2009, Studia Troica, Monographien 8, Eds. Pernicka, E., Unlusoy, S., Blum, S. W.E. 375-378.

Gatsov, I. and Nedelcheva, P. (2016): Lithics from Levski, Chalcolithic settlement, Tell Kaleto, Varna district. In: Southeast Europe and Anatolia in prehistory: essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary, Universitatsforschungen zur Prahistorischen Archaologie series. Eds. Bachvarov, K., Gleser, R. (Rudolf Habelt Publishing House, Bonn) 345-348.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2015): An Important Find from the Bronze Age, Barc?n Hoyuk South Marmara Region. In: Volume dedicated to 65th birthday of Prof. Dr. Ernest Pernicka, Institute for Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Von Baden bis Troia, Jubil Aumsschrift fur Ernst Pernicka, Oriental and European Archaeology, Eds. Horejs B., Krau? R. Volume 3, (Verlag Marie Leidorf GmbH. Rahden/Westf), 507-511.

Gatsov I., Nedelcheva P. (2015): Flint Caches in the Eneolithic Settlement Pietrele-Magura Gorgana, Romania. In: Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE. International Workshop Budapest 2012. Archaologie in Eurasien, Band 31, Eds. Hansen, S., Raczky, P., Anders, A., Reingruber, A. (Rudolf Habelt Publishing House, Bonn) 295-300.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2014): Lithic Production before and after the 4th Millennium BC on the Lower Danube, in South East Bulgaria, the Marmara Region and the Eastern Aegean, In: Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th Millennium BC? Oriental and European Archaeology, Volume 1, Eds. Horejs, B., Mehofer, M. (VOAW), 413-420.

Athanassov, B., Kulov, Il., Stockbammer, Ph. W., Velkovsky, K., Gatsov, I., Zidarov, P., Kopp, D., Marinova, E., Nedelcheva, P. (2014): Archaeological investigations on sites on the Late Bronze Age and Early Iron Age in southwest Bulgaria near Kresna in the Struma valley and near Banya in the Mesta valley. Preliminary report. In: Годишник на Националния Археологически музей (Godishnik na nacionalnia arheologicheski muzei) v.12, 344- 379.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2013): Lithic Industry of Troy I-VII: Objectives and Methods of the Excavations 1987-2006. Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen I, Studia Troica 5, Eds. Pernicka, E., Rose, Ch.B., Jablonka, P. (Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn), 592-601.

Gatsov, I., Kay, M., Nedelcheva, P. (2012): Lithic Assemblages from the Prehistoric Settlement at Barcin Hoyuk. Northwestern Anatolia. New Results. In: Eurasian Prehistory 9 (1-2), 129-137.

Efe, T., Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2012): The Neolithic Settlement of Kecicay?r? near Seyitgazi, Eskisehir. In: The Neolithic in Turkey: new excavations and new developments, Istanbul, Eds. Ozdogan, M. Basgelen, N., (Arkeoloji ve Sanat Yay?nlar?), 227-236.
Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2012): The Lithic Industry at Pietrele – Magura Gorgana, Romania. A Reassessment. In: Eurasia Antiqua 18, 35-40.

Gatsov, I., Nedelcheva P. (2011): Neolithic Chipped Stone Assemblages in Northwestern Anatolia. In: Eurasian Prehistory, vol. 8 (1-2), 89-96.

Huryilmaz, H., Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2009): The Early Bronze Age Lithic Industry in Yenibademli Hoyuk (Gokceada/Imbros) In: Studia Troica 18 (Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn) 229?235.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2009): Lithic Production of the Earliest Neolithic on the Territory of Bulgaria. In: The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect Volume I: Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria, Eds. Gatsov, I., Boyadzhiev, Y. (Eds.). BAR S2048 2009, 45-55.

Hansen, S., Toderas, M., Reingruber, A., Becker, N., Gatsov, I., Kay, M., Nedelcheva, P., Prange, M., Ropke, A., Wunderlich, J. (2009): Pietrele: Der kupferzeitliche Siedlungshugel "Magura Gorgana" und sein Umfeld. Bericht uber die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2008. In: Eurasia Antiqua 15, 15-66.

Gatsov, I., Nedelcheva, P., Ozbal, R., Gerritsen, F. (2009): Prehistoric Barcin Hoyuk: 2007. Excavations and chipped stone artifact analysis. In: Ten years after: The Neolithic of the Balkans. As uncovered by the last decade of research. Eds. Drasovcan, F., Ciobotaru, D. L., Madison, M. (Timisoara Symposium) 35-48.

Gatsov, I. Nedelcheva, P. (2008): Some Observations about the Chipped Stone Artifacts from Early Bronze Age II Settlement at Kulluoba, Eskisehir Region, Northwestern Anatolia. In: Acta Musei Varnaensis VI. Studia in memoriam Ivan Ivanov. The Varna Eneolithic necropolis and problems of prehistory in Southeast Europe, Ed. Slavchev, V. (Varna) 207-212.

Hansen, S., Toderas, M., Reingruber, A., Gatsov, I., Georgescu, C., Gorsdorf, J., Hoppe,T., Nedelcheva, P., Prange, M., Wahl, J., Wunderlich, J., Zidarov, P. (2008): Der kupferzeitliche Siedlungshugel Magura Gorgana bei Pietrele in der Walachei. Ergebnisse der Ausgrabungen im Sommer 2007. In: Eurasia Antiqua 14, 17-98.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2008): Lithic Assemblages from Aruchlo I (Georgia). In: Науковi працi, Миколаiв; Universita ca’Foscari Venezia, Випуск 83, том 96, 38-44.

Hansen, S., Mirtskhulava, G., Bastert-Lamprichs, K., Gorsdorf, J., Neumann, D., Ullrich, M., Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2007): Aruchlo 2007. Bericht uber die Ausgrabungen im neolithischen Siedlungshugel. In: Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan Band 39, 1-30.

Hansen, S., Toderas, M., Reingruber, A., Gatsov, I., Georgescu, C., Gorsdorf, J., Hoppe,T., Nedelcheva, P., Prange, M., Wahl, J., Wunderlich, J., Zidarov, P. (2007): Pietrele, Magura Gorgana. Ergebnisse der Ausgrabungen im Sommer 2006. In: Eurasia Antiqua 13, 44-112.

Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2007): Chipped Stone Assemblages from Mentese and the Problem of Earliest Occupation of South Marmara Region. In: Mesolithic/Neolithic interactions in the Balkans and in the Middle Danube Basin, Krakow, Eds. Kozlowski, J. K., Nowak, M. (BAR International Series 1726), 7-20.

Hansen, S., Dragoman, A., Reingruber, A., Benecke, N., Gatsov, I., Hoppe, T., Klimscha, F., Nedelcheva, P., Song, B., Wahl, J. (2006): Pietrele - Eine kupferzeitliche Siedlung an der Unteren Donau. Bericht uber die Ausgrabung im Sommer 2005. In: Eurasia Antiqua 12, 1-62.

Hansen, S., Mirtskhulava, G., Bastert-Lamprichs, K., Benecke, N., Gatsov, I., Nedelcheva, P. (2006): Aruchlo 2005-2006. Bericht uber die Ausgrabungen in einem neolithischen Siedlungshugel. In:Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 38, 1-34.

Под печат:

Gatsov, I. and Nedelcheva, P. In press. Lithic Industries form Late Bronze Age Troy, Volume III of Troy Project series (Tubingen University).

Kolankaya-Bostanc? N., Gatsov I. and Nedelcheva P. Lithic Industries of the Western Anatolia in the Third Millennium BC: Evidence from Liman Tepe, Bakla Tepe, Troia and Yenibademli Hoyuk In: (V. Sahoglu ed.) ARCANE - Western Anatolia volume, 15 страници

На кирилица
Атанасов, Б., Кулов, И., Щокхамер, Ф., Велковски, К., Гацов, И., Зидаров, П., Коп, Д., Маринова, Е., Неделчева, П., Стоев, Д. (2014): Археологически проучвания на селища от КБЕ и РЖЕ край гр. Кресна в долината на Средна Струма и с. Баня в долината на Горна Места. Предварително съобщение. В: К. Бояджиев/В. Петрова, Ст./Танева (ред). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, 343-379.

Атанасов, Б., Гацов, И., Гюрова, М., Неделчева, П. (2012): Кремъчни артефакти от селището от късната бронзова епоха на големия Остров в Дуракулашкото езеро, Североизточна България. Състояние на проучванията, Селищна археология, Годишник на Департамент „Археология“, Том VII, 2012, Годишник на Департамент Археология, 48-67.

Гацов И., Неделчева П. (2012): Системи за снабдяване с каменни суровини в Южна България: VII хил.пр.Хр.–V хил.пр.Хр.,Селищна археология, Годишник на Департамент „Археология“, Том VII, 2012 г., 22-29.

Атанасов Б., Кулов И., Щокхамер Ф., Гацов И., Маринова-Волф Е., Неделчева П., Иванов С. (2013): Спасителни археологически разкопки на обект от КБЕ в м. Горните уши в землището на град Кресна В: Археологически Разкопки и Открития през 2012 г. София

Гацов И., Неделчева П. (2009): Колективни находки от халколитно селище Пиетреле, окръг Гюргево, Румъния. Сборник в чест на 65 годишнина на Николай Сираков “, Издателство “Авалон”, 323-326.

Гацов И., Неделчева П. (2009):Праисторическо селище Барчин, Бурса, СЗ Анатолия, Република Турция.П.В: Юбилеен сборник в чест на 70 годишнината на Маргарита Ваклинова, 1-5.

Гацов И., Неделчева П. (2009): Системи за снабдяване с каменни суровини в Южна България – 7-5 хил. пр.Хр П. Годишник на Департамент Археология, 22-29.Ръководства за студенти:

Електронни учебници към курсове:
Въведение в археологията към курс GENB020 „Въведение в археологията“
Еволюция и археология към курс ОООК056 Еволюция и археология
Увод в праисторията към курс ARHB002 „Увод в праисторията“