facebook

ДепартаментАрхеология

The First Sites in Central/South-East European Transect, Volume I. Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria

gatsov-book-3-sbornik_184x250_fit_478b24840a

The First Sites in Central/South-East European Transect, Volume I. Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria

Gatsov, I. and Boyadzhiev, Y.(eds.) BAR S2048: 2009

Сборници

 

В края на 2009 година едно от най-значимите издания в областта на археологията в света - British Archaeological Reports, BAR. International Series 2048, 2009 публикува като първи том от поредицата: The First Sites in Central/South-East European Transect, Volume I. Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria с редактори и Иван Гацов и Явор Бояджиев. В публикацията са представени последните резултати от изследване на най-ранните неолитни култури в днешните български земи.Особено интересно и полезно е и участието на докторанти и студенти от Департамент Археология, НБУ – Живко Узунов и Екатерина Стамболийска, които са автори на подробен каталог на раннонеолитните обекти.