facebook

ДепартаментАрхеология

Съдебна археология

103_184x250_fit_478b24840a

Съдебна археология

Илиян Боянов

Научни и учебни издания

Съдебната археология е сравнително нова наука, прилагаща археологически принципи и методи в съдебен контекст. Съдебните археолози участват в локализирането, разкопаването и документирането на погребани човешки останки и свързани с тях предмети. Най-голямо приложение техните умения намират при проучване на единични и масови гробове, както и при издирването на улики под земната повърхност.