facebook

ДепартаментАрхеология

Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (І-ІІІ в.)

boyanov-monografy-s_184x250_fit_478b24840a

Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (І-ІІІ в.)

Илиян Боянов

Изследвания

Настоящият труд е посветен на един изключително важен аспект от развитието на Римската империя в епохата на Принципата, а именно конституирането на ветераните като институция с огромно значение както за римското общество, така и за процеса на романизиране на провинциите. Анализът на епиграфските, археологическите и историческите извори дава възможност за важни допълнения и преосмисляне на някои становища, обясняващи модела на заселване на римските ветерани в разглежданите провинции, както и администрирането и функционирането на различните селища и участието на ветераните в тези процеси.

Монографията е предназначена преди всичко за специалисти в областта на римската археология и история, студенти от исторически факултети, но също така и за по-широк кръг читатели, които проявяват интерес към древното минало на страната ни. Авторът е завършил специалност “Археология” в СУ “Св. Климент Охридски”, където защитава и докторската си дисертация върху същата проблематика. От 2008 г. е щатен преподавател в Нов български университет.