facebook

ДепартаментАрхеология

Prehistoric Chipped Stone Assemblages from Eastern Thrace and the South Marmara Region 7th–5th mill. B.C.

gatsov-book-2_184x250_fit_478b24840a

Prehistoric Chipped Stone Assemblages from Eastern Thrace and the South Marmara Region 7th–5th mill. B.C.

Изследвания

В тази публикация за първи път са представени резултатите от близо две десетилетия от работата на Иван Гацов в Северозападна Турция и по- специално ареала на Източна Тракия и Мраморно море. Каменните ансамбли са разгледани в технологичен и типологичен аспект, съпоставени с тяхната културна и хронологическа интерпретация.