facebook

ДепартаментАрхеология

Началото

nachaloto_184x250_fit_478b24840a

Началото

Съставител: Иван Гацов

Научни и учебни издания

Структурирано в пет раздела, “Началото” изчерпателно представя – Праисторията с нейните дефиниции, цели, граници и специфика; Средата през историческия преглед, характеристиките и изследванията, геохронометрията, палезоологията, палеонтологията, археозоологията и др.; Човекът като еволюция, открития, раси и др.; Общество- то от праисторическото общество. Методите чрез до- кументацията на археологичните проучвания, основните етапи, основните правила и др. Изданието е предназначено за студенти по археология, история и др.