facebook

ДепартаментАрхеология

Marmara- Black sea: present stage of the research of the Early Neolithic

gatsov-book-1_184x250_fit_478b24840a

Marmara- Black sea: present stage of the research of the Early Neolithic

Gatsov, I. and H.Schwarzberg (eds)

Изследвания

В този том са публикувани вижданията на най-известните и авторитетни специалисти в областта на неолитизацията на Югоизточна Европа. В публикациите си авторите засягат най-важните аспекти от процесите на неолитизация в арела между Бяло, Черно и Мраморно море. Представени са нови резултати от изследването на промените в околната среда и културата.