facebook

ДепартаментАрхеология

“Годишник на департамент "Археология”, том VІ

s-annuary-volume-6_184x250_fit_478b24840a

“Годишник на департамент "Археология”, том VІ

Годишници

Новото издание на Годишник на Департамент “Археология” е първият изцяло реализиран от издателството на Нов български университет проект от тази поредица. С него традицията на дузина години сътрудничество между НБУ и БАН продължава по един забележителен начин – широкото навлизане на интердисциплинарните изследвания.

Новият том VІ от Годишник на Департамент “Археология” представя две публикации с участието на специалиста по палеозоология Николай Спасов, които хвърлят светлина върху все още тайнственият характер на древна фауна на Балканския полуостров. В същия “палеоекологичен” дух е и публикацията на Явор Бояджиев.

Широк акцент върху праисторическите технологии и бит е поставен в статиите на “алумните” на департамента Георги Бобов и Радка Златева-Узунова. Анализът на новокаменния инструментариум е допълнен от авторитетна студия на Мария Гюрова.

Нова за “Годишника” се явява рубриката “Проекти”, представящи изследвания, реализирани с помощта на фонд “Централен” на НБУ. Това са публикациите на Тодор Стойчев, Николай Спасов, Морена Стефанова, Даниела Агре, Милена Тонкова и българо-гръцкия екип, работил на селищна могила Юнаците, под ръководството на Явор Бояджиев.

Съществена иновация в облика на цялото издание е рубриката “Рецензии”, като в настоящия брой са представени анализите на три програми по археология към Магистърски факултет.

Прикачени файлове