facebook

ДепартаментАрхеология

“Годишник на департамент "Археология”, том ІІ-ІІІ

s-annuary-volume-2-3_184x250_fit_478b24840a

“Годишник на департамент "Археология”, том ІІ-ІІІ

Годишници

Очакванията ни, че “Годишникът на Департамент “Археология” ще получи одобрение, както на научната общност, така и на широк читателски кръг, се осъществиха. В редакцията пристигнаха и продължават да пристигат писма от най-авторитетните научни институции у нас и в Европа, в които се изразява желанието да притежават и следващите томове.
Отношението на археологическата колегия у нас към това престижно издание се изразява и в предлагането на научни съобщения и статии по актуални проблеми, чиито автори са изтъкнати представители на различни области. Това ни позволи да разширим хронологично - тематичния обсег на материалите, включени в настоящия том.
Надяваме се, че “Годишникът на Департамент Археология”, том ІІ-ІІІ, ще бъде посрещнат със същия интерес и ще бъде следващата крачка в осъществяването на амбициозната ни програма – да представяме във възможно най-кратък срок в стегната форма откритията и вълнуващите проблеми в развитието на българската археология.

Прикачени файлове