facebook

ДепартаментАрхеология

“Годишник на департамент Археология”, том І

s-annuary-volume-1_184x250_fit_478b24840a

“Годишник на департамент Археология”, том І

Годишници

С учредяването си на 24 октомври 1993 г. департамент “Археология” към Нов български университет си постави задачите да въведе своите студенти в практическата работа на археолога - изследовател. Замислени и проведени бяха археологически експедиции с активното участие на студенти, както и в работата по експедиционни планове – картотекиране и фиширане на паметници; изнасяне на доклади в научни форуми и разработка на два изследователски проекта.
С привличането на най-добрите специалисти в отделните профилирани дялове на археологическата наука като преподаватели в Департамента и неговия Съвет, се осигуряват условия за реализиране на тези задачи. Към тях отнасяме и издаването на “Годишник на Департамент Археология - НБУ”, който да обединява разнородните изследвания на учените – преподаватели и на студентите, разработващи самостоятелно конкретни научни проблеми.
Чрез публикуването на нови материали и паметници, както и на тези, свързани с интерпретацията им, този Годишник е адресиран към широк читателски кръг у нас и в чужбина. Надяваме се, че Годишникът ще бъде първият от една дълга поредица, която ще остави трайно свои следи в развитието на българската археологическа науки.

Прикачени файлове