facebook

ДепартаментАрхеология

Археология на суровините: геоложки и химически анализи

archaeologia-na-surovimitel_184x250_fit_478b24840a

Археология на суровините: геоложки и химически анализи

Изследвания

Настоящият сборник е издаден по проект „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“ с ръководител гл.ас. д-р Боян Думанов, финансиран от фонд „Научни изследвания“, договор № ДН10/11 от 2016 г. 

Главна задача на проекта е локализиране на древни и модерни (до кр. на 19 в.) находища на метали (с акцент на желязо и мед) и каменни суровини. Събраните образци по методите на екстензивните и интензивни теренни археологически изследвания ще бъдат подложени на анализ от специалисти по геология и аналитична химия от деп. "Природни науки" на НБУ и катедра "Аналитична химия" на СУ.

Крайната цел на проекта е реконструкция на системата, практиката и последиците от древния, предмодерен и модерен металодобив и каменодобив в създаването на обществено-политически, културни и икономически структури, имащи важно отношение към формирането на културно-историческото наследство.

В рамките на една кампания бяха регистрирани 11 нови археологически обекта, като при 5 от тях има данни за древен рудодобив и металургия.

Поради спецификата на твърдия речен отток в южните части на Етрополската планина, както и на други фактори като подходящи геолого-геохимични условия, подхранваща провинция, гранитоиди, съдържащи акцесорен магнетит, по коритата на реките в Златишко-Пирдопското поле и северозападните части на Същинска редна гора концентрация на магнетит не се наблюдава. Това е най-вероятно е и причината за отсъствието стар железодобив в района.

Откритите железни шлаки са свързани с преработка на желязна руда. Смята се, че суровина е доставяна от Етрополско, тъй като в близост не са открити следи от пещи. Направените анализи от шлака съвпадат с получените данни от анализите на шлака от  северните склонове на Етрополска планина.

Железодобивната индустрия е сложен в социално-икономическо отношение процес, зависим от човешкия потенциал, обитаващ съответните ландшафти. Развитието или западането на тази дейност се отразява върху общият икномически и общствен профил на населението в регионален и надрегионален мащаб.