facebook

ДепартаментАрхеология

Хонорувани

проф. д.н. Иван Гацов

проф. д.н. Иван Гацов

проф. д-р Николай Спасов

проф. д-р Николай Спасов

доц. д-р Петър Балабанов

доц. д-р Петър Балабанов

Адела Сoботкова

Адела Сoботкова

ГЕОРГИ георгиев

ГЕОРГИ георгиев

Джон Чапман

Джон Чапман

Драгомир Гърбов

Драгомир Гърбов

Елена Василева

Елена Василева

Иван Василев

Иван Василев

Миглена Райковска

Миглена Райковска

Найден Прахов

Найден Прахов

Филип Уотсън

Филип Уотсън