facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

277886408-664531581445877-5385835774645937206-n_678x410_crop_478b24840a img-20220313-130810_678x410_crop_478b24840a
12.04.2022 16:40

Теренни археологически издирвания по проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкция на древна жизнена среда“

За трети пореден път, през месец март 2022 г., екип от департаменти „Археология“ и „Природни науки“ на Нов български университет, съвместно с музей „Старинен Несебър“ проведоха теренни археологически издирвания на територията на община Несебър. Проучванията са в изпълнение на задача по дейност 5.1 – Теренни издирвания в района на Еминска Стара планина, включващи селективни обходи за регистриране на археологически обекти на базата на изготвения ГИС модел, в рамките на проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкция на древна жизнена среда“ (№ КП-06-Н40/6), финансирани от фонд „Научни изследвания“.По време на издирванията бяха локализирани нови 55 археологически обекти и така общият брой регистрирани обекти по проекта е 156.

Хронологичният обхват на новооткритите комплекси е от късната праистория до Възраждането, като в границите на тази кампания най-многобройни са тези от класическата и елинистическата епоха.

В теренните издирвания взеха участие студенти от бакалавърска програма „История и археология“ и магистърска програма „Археологически изследвания“ на Нов български университет,

Текст: Ирена Димитрова и Боян Думанов

Снимки: Биляна Костова и Ирена Димитрова