facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

bkostova_678x410_crop_478b24840a
10.05.2022 14:37

Междудепартаментен семинар „Изследване на археологически материали чрез термични методи“

Корпус 1, Лаборатория по геология, С1/07

Организатори:
департамент „Природни науки“
департамент „Археология“
Лаборатория по геология

Водещ:
доц. д-р Биляна Костова, ръководител на проекта

Модератори:
гл. ас. д-р Живко Узунов, член екип по проекта
Венцислава Иванова, дипломант в БП „История и археология“ и член екип по проекта

Участници:
студенти с интерес в областта на природните науки и археологията

Представяне на възможностите на термичните методи за анализиране на археологически материали. Ще бъдат демонстрирани реални измервания с TG-DSC анализатор SETLINE STA, закупен по проект с договор № КП-06-Н39/9, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.