facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

clay-weaver-cover_678x410_crop_478b24840a
15.10.2022 20:00

Immersive Technologies for Cultural Heritage

В рамките на семинар „Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“

Онлайн


Организатор:
департамент „Археология“
Фондация „Балканско наследство“


Модератор:
Богдан Атанасов


Участници:
Stefan Palitov


Лекцията представя нови методи и технологии за представяне на паметници на културно-историческо наследство. Лекторът ще покаже как с помощта на съвременни технологии посетителят има възможност да „потопи“ виртуалното си тяло в паметниците, които разглежда.

 

 

Лекторът ще направи преглед на по-важните съвременни технологии използвани в създаването на подсилена (augmented), смесена и виртуална реалност.

 

 

Лекторът ще направи и преглед на иновативни практики в популяризирането, представянето и ангажирането с културно-историческото наследство.


Стефан Палитов има голям опит в изготвянето на концепции и дигитални продукти за популяризиране на културно-историческо наследство. В един от последните си проекти сътрудничи с Фондция „Балканско наследство“ в обучителни и популяризаторски проекти в България, Сърбия и други страни от Балканския полуостров.