facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

index-46_678x410_crop_478b24840a
03.06.2015 16:20

Да четем Джон Р. Толкин чрез археологията

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

 

Корпус 2, 111 аудитория

 

Организатор:
департамент „Археология“

 

Водещ:
гл. ас. д-р Боян Думанов

 

Джон Р.Р. Толкин е британски писател, който повече от 100 години ангажира въображението на изследователи от множество области от хуманитаристиката. Литературната критика го определя като водещ автор в жанра „фентъзи“, но в същност, може би по-коректното определение е „алтернативна история“. Върху Толкин са налагани множество клишета, като част от неговите произведения са свързани с Първата и Втората световни войни. В действителност той черпи вдъхновение от епохата на т.нар. Велико преселение на народите и ранното средновековие. В неговите произведения сме свидетели на преразказ на героични времена, за които писмените сведения са оскъдни, а фактите са базирани основно на устни предания. В лекцията ще бъде засегнат проблемът за „военната култура“ през средновековието, който през последното десетилетие придоби особена актуалност сред европейските археолози. Интересите на Толкин в областта на сагите, отнасящи се до времето на V-X век биха хвърлили допълнителна светлина върху смисъла на термините „военна“ и „войнска“ култура. Още повече, че такъв анализ би дал предпоставки за интересен интердисциплинарен подход.

 

Гл. ас. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски“ (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.

 

През 2004 г. д-р Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.

 

Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие